DỊCH VỤ Bán Ngọc Tự Động x10

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 600,000đ
Hệ số:

lưu ý:  sau khi mua ngọc khách hàng vui lòng dmk 

► Giá Ngọc Hiện Tại x7.7 card x10 atm ví ( 100k atm/vi = 130k shop x 7.7 = 1001 ngọc )  ( nạp thẻ vt được 101% ) 

► Hướng dẫn mua ngọc : < 3 vật phẩm kí ( huỷ bớt vp kí ở st )
+ Bạn hãy cho nick của bạn qua Siêu Thị và thoát ra trước khi đặt mua ngọc
+ Bạn hãy để ít nhất 1 ngọc để ký gửi
+ Bạn hãy để ít nhất 1 ô trống trong hành trang

 

Mô tả

Khi mua ngọc tại web các bạn lưu ý để trong nick 1 ngọc và đứng tại siêu thị để nhận ngọc nhanh nhé

Dịch vụ khác