Tất cả
arum tuyệt sắc 100% tỷ lệ thắng
Tướng: 5
Skin: 1
Rank: Đồng
60,000đ
arum vũ khúc, thẻ đổi tên
Tướng: 38
Skin: 31
Rank: Kim Cương
60,000đ
vahein ss thẻ giảm giá + vé quay, n...
Tướng: 38
Skin: 27
Rank: Bạch Kim
60,000đ
vahein ss ngọc 90 có dư vé quay
Tướng: 32
Skin: 29
Rank: Bạch Kim
60,000đ
Arum SS, thẻ đổi tên, ngọc 90 !!!
Tướng: 41
Skin: 39
Rank: Bạch Kim
60,000đ
acc ngon ae ơi có ngọc 90 !!!
Tướng: 42
Skin: 36
Rank: Kim Cương
40,000đ
acc ngon ae ơi !!!
Tướng: 40
Skin: 23
Rank: Kim Cương
40,000đ
acc ngon ae ơi có thẻ đổi tên, ngọc...
Tướng: 50
Skin: 51
Rank: Kim Cương
60,000đ
acc ngon ae ơi có thẻ đổi tên, ngọc...
Tướng: 53
Skin: 50
Rank: Tinh Anh
60,000đ
acc ngon ae ơi !!!
Tướng: 42
Skin: 32
Rank: Kim Cương
40,000đ
Krixi SS, thẻ giảm giá !!!
Tướng: 45
Skin: 38
Rank: Kim Cương
60,000đ
Buff SS, thẻ đổi tên, ngọc 90 !!!
Tướng: 49
Skin: 31
Rank: Kim Cương
60,000đ
acc ngon ae ơi !!!
Tướng: 56
Skin: 60
Rank: Kim Cương
60,000đ
acc ngon ae ơi có ngọc 90 !!!
Tướng: 50
Skin: 40
Rank: Tinh Anh
60,000đ
acc ngon ae ơi có thẻ đổi tên, ngọc...
Tướng: 56
Skin: 51
Rank: Kim Cương
60,000đ
acc ngon ae ơi có ngọc 90 !!!
Tướng: 55
Skin: 47
Rank: Tinh Anh
60,000đ
acc ngon ae ơi có ngọc 90 !!!
Tướng: 52
Skin: 49
Rank: Kim Cương
60,000đ
acc ngon ae ơi có thẻ giam giá, ngọ...
Tướng: 40
Skin: 53
Rank: Kim Cương
40,000đ
acc ngon ae ơi có ngọc 90 !!!
Tướng: 40
Skin: 44
Rank: Bạch Kim
40,000đ
acc ngon ae ơi !!!
Tướng: 40
Skin: 34
Rank: Kim Cương
40,000đ